ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 35 മരണം

ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 35 മരണം. 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്കറ്റതായി സൂചന. പൗരിഗര്‍വാല്‍ ജില്ലയിലെ നാനിധന്ദ മേഖലയിലാണ് അപകടം...

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 35 മരണം

ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 35 മരണം. 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്കറ്റതായി സൂചന. പൗരിഗര്‍വാല്‍ ജില്ലയിലെ നാനിധന്ദ മേഖലയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

Story by
Read More >>