ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തം: ചടങ്ങിൽ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയന്‍

ലണ്ടൻ സ്‌റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് തുറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്.

ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തം: ചടങ്ങിൽ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയന്‍

ലണ്ടൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഓഹരിയിറക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനസ്ഥാപനമെന്ന ബഹുമതി കിഫ്ബിക്കു സ്വന്തം. കിഫ്ബി പുറത്തിറക്കുന്ന മസാല ബോണ്ട് ലണ്ടൻ സ്‌റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഈ അപൂർവ്വ നിമിഷത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക്എക്സ്ചേഞ്ച് തുറന്നു. വിപണി തുറക്കല്‍ ചടങ്ങിൽ ധനമന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്, കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ ഡോ. കെ.എം എബ്രഹാം പങ്കെടുത്തു.

ലണ്ടൻ സ്‌റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് തുറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പ്രളയപുനർനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയാണ് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വിപണനം നടത്തുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടാനും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാനും സാധിക്കും. ആഗോളതലത്തിലുള്ള നിക്ഷേപകരെ കേരളത്തിലെക്കു ക്ഷണിക്കാനും നിക്ഷേപം ഉറപ്പുവരുത്താനും കിഫ്ബി നീക്കത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

Read More >>