ചായങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ലോല ജൂണ്‍

കുഞ്ഞു പിക്കാസോ എന്ന ഓമനപ്പേരു ലഭിച്ച ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ 40 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിന് വച്ചത്. ഇതിൽ 34 എണ്ണവും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റുപോയി.ഒരു വയസു തികയും മുമ്പ ചായങ്ങളെ പ്രണയിച്ച ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി തന്റെ വരകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്. പടം വരയ്ക്കാൻ ഒരു പേപ്പറും ബ്രഷും കുറച്ച് ചായങ്ങളും കൊടുത്താൽപ്പിന്നെ ലോലയ്ക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവളുടെ അമ്മ ജവിയർ പറയുന്നു.

ചായങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ലോല ജൂണ്‍

അൽബേനി: ലോല ജൂൺ-രണ്ടു വയസ്സ്, ഹോബി ചിത്രം വര. ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കുറിക്കാൻ പ്രായമാകും മുമ്പേ ലോല കൈയിലെടുത്തത് പെയിന്റിങ് ബ്രഷുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ സമാപിച്ച ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ ലോലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റുപോയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കാണ്.

ഇതിൽ ഒരു ചിത്രത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ലഭിച്ചു. കുഞ്ഞു പിക്കാസോ എന്ന ഓമനപ്പേരു ലഭിച്ച ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ 40 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിന് വച്ചത്. ഇതിൽ 34 എണ്ണവും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റുപോയി.ഒരു വയസു തികയും മുമ്പ ചായങ്ങളെ പ്രണയിച്ച ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി തന്റെ വരകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്. പടം വരയ്ക്കാൻ ഒരു പേപ്പറും ബ്രഷും കുറച്ച് ചായങ്ങളും കൊടുത്താൽപ്പിന്നെ ലോലയ്ക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവളുടെ അമ്മ ജവിയർ പറയുന്നു.


ജവിയറിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ലോലയുടെ ചിത്രകലാപാഠവം ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കുഞ്ഞുലോല വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അവർ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലുള്ള ഒരു ഗാലറി ഉടമയെ കാണിച്ചു. ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്യാലറി ഉടമ ഒരു പ്രദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷ എന്നായിരുന്നു ലോലയുടെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് നൽകിയ പേര്. വ്യക്തമായ രൂപങ്ങളൊന്നുമല്ല ലോല വരയ്ക്കുന്നത്. തന്റെ കുഞ്ഞുകൈകളിൽ ബ്രഷ് എടുത്ത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തുന്ന ഒരു കലാസൃഷ്ടി. അതാണ് ലോലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. എന്നാലും ഈ മിടുക്കിയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.

Read More >>